Zin in Koken Online

Om Zin in Koken ook op afstand beschikbaar te maken is er nu: Zin in Koken Online. Deelnemers én cursusleider staan in hun eigen keuken en koken samen via een video verbinding. Hoewel de opzet en een groot deel van de uitvoer van de cursus hetzelfde zijn voor de online en de offline variant van Zin in Koken zijn er wel een aantal verschillen. Het online uitvoeren van Zin in Koken heeft zowel voor- als nadelen. Per situatie zal bekeken moeten worden welke variant het beste past. 

Zin in Koken Online is te herkennen aan het blauwe logo hiernaast. Om meer informatie te krijgen over Zin in Koken Online kun je je aanmelden als project- of cursusleider.

Het contact met de overige mensen die aan het koken waren heb je niet (…) maar als ik zie wie er hier thuis allemaal geholpen heeft was de interactie hier er niet minder om!

Deelnemer Zin in Koken Online

Mogelijke voordelen

De mogelijke uitvoer van de cursus is niet afhankelijk van de restricties rondom het coronavirus. Ook als deelnemers om een andere reden niet naar een andere locatie kunnen komen is deze variant van de cursus in te zetten.

Kinderen en ouders koken vanuit hun eigen keuken. Het is voor deelnemers dus nog makkelijker om wat ze leren binnen de cursus thuis toe te passen. Er is geen vertaling meer nodig van de cursus naar hun thuissituatie.

De activiteit werkt thuis aanstekelijk voor anderen. Als iemand in je huishouden meedoet met de cursus is het makkelijk om nieuwsgierig te worden of even mee te doen. Het bereik van de cursus is daarmee groter dan alleen de feitelijke deelnemers.

Er zijn ook nog steeds tastbare cursusmaterialen. Deelnemers krijgen nog steeds aanvullende informatie mee naar huis in de vorm van opdrachten of werkbladen.

De recepten zijn zo geschreven dat ze toegankelijk zijn voor kinderen. Zeker als ze hier thuis al mee geoefend hebben tijdens de cursus is de drempel lager om ze ook na de cursus te blijven gebruiken.


Mogelijke nadelen

De deelnemers moeten voldoende digitaal vaardig zijn om de cursus online te kunnen volgen.

Deelnemers moeten goede digitale faciliteiten bezitten. Zo zijn er bijvoorbeeld een laptop met microfoon en camera en een goede internetverbinding nodig om goed mee te kunnen doen en te kunnen focussen op het koken. 

Online zijn er minder interacties tussen de deelnemers dan offline. Hiermee is de kans op sociale binding in de groep kleiner dan bij een offline variant en heeft de cursus dus een mindere invloed op bijvoorbeeld eenzaamheid.

Deelnemers moeten zelf actief vragen stellen. De cursusleider kan via een camera veel minder in de gaten houden dan offline en dus zullen vragen vanuit de deelnemers moeten komen.

Vragen

Bel ons tijdens kantooruren op:
088 880 54 03
Stel uw vragen buiten kantooruren per e-mail:
 
© 2021 Maastricht University. All Rights Reserved. Leon Kolenburg.

Search